Děti a Young Adult

Ukažte dětem cestu
k fantazii, poznání a porozumění

Proč je důležité, aby děti četly?
Čtení pomáhá rozvíjet slovní zásobu, porozumění textu, logické myšlení, formovat morální hodnoty. Je důležité pro učení. Děti, které čtou, jsou kreativnější a mají bohatší fantazii. Čtení jim může pomoci lépe se vyrovnat s náročnými životními situacemi.

Kdy to všechno začalo?
Pohádky byly původně určeny dospělým. První knihy pro děti sice vznikaly už ve 14. století, ale bylo jich poskrovnu a většinou byly naučné. Až v 19. století se dětská literatura začala rozvíjet mnoha směry. Bratři Grimmové, H. Ch. Andersen, u nás Božena Němcová, K. J. Erben sepsali pohádkové příběhy určené přímo dětem. Postupně vznikaly i první zcela autorské příběhy pro děti.

Pro koho je Young Adult literatura?
Podle definice knihy této kategorie čtou náctiletí a mladí lidé od 12 do 18. Ovšem v reálu se zjistilo, že po YA knihách sahají lidé až do věku 30 let. Žánrově je tohle odvětví velmi bohaté, ale největší oblibě se těší příběhy ze života, fantasy a sci-fi.

Vybrané tituly